Over profielkosten

en hoe we daarmee het vraagstuk van ongelijktijdigheid van opwek en verbruik oplossen

Verkoop uw energie tegen de laagste kosten

Energie verkopen

Profielkosten ontstaan bij de uitwisseling van groene stroom op het platform van All in power. We leggen je graag uit hoe dit werkt.

Twee profielen

In ons platform kennen wij 2 soorten profielen.

  • Opwekprofielen zowel voor zon- als voor windenergie.
  • Afnameprofielen, voor bijvoorbeeld consumenten en bedrijven energie volledig inkopen of per jaar meer verbruiken dan dat zij zelf opwekken.

Opwekprofiel:

Groene energie wordt opgewekt met pieken en dalen. Een zonnige dag in juli levert een enorme piek op in de productie van zonnepanelen. Net als een winderige nacht in september voor windmolens een piek genereerd.

Afnameprofiel

De afname van energie is veel meer gelijkmatig over het jaar verdeeld. Natuurlijk zien we hier ook invloeden van seizoenen (airco’s in de zomer, warmtepompen in de winter) of zelfs per dag, wanneer om 19.00u de inductie kookplaat aangaat en de elektrische auto aan de oplader.

Profielkosten:

Omdat wij een producent in staat stellen alle kWh’s die ze opwekken te verkopen, moet de overproductie van de pieken worden verplaatst naar de tekorten tijdens de dalen. Zo kan de volledige productie worden benut en “passend” worden gemaakt voor het consumptiepatroon van de afnemer.

Wij lossen dit vraagstuk op door de energie te verkopen aan de EPEX-DAM energiebeurs bij een overschot ten opzichte van het actuele gebruik. Wanneer het actuele verbruik hoger is dan de productie kopen we op dezelfde beurs de energie weer terug.

Omdat de energiebeurs voortdurend in beweging is met variërende prijzen per uur, zijn er per definitie prijsverschillen tussen de momenten van verkoop aan de beurs en het terugkopen van de beurs. Het verschil tussen deze twee prijzen noemen wij de profielkosten. Het gaat hier immers om het verschil tussen het opwek- en het verbruiksprofiel.

De energiemarkt is voortdurend in beweging.

Prijzen per uur op 2 maart 2023

Incalculeren

Omdat profielkosten ontstaan aan de kant van de energieproducent (tenzij producent en afnemer samen anders overeenkomen), moet deze als een kostenpost worden ingecalculeerd als onderdeel van de kostprijs van de te leveren energie. Hierbij adviseert All in power graag, wij gebruiken hierbij historisch gerealiseerde profielkosten met actuele marktinformatie, de profielkosten zijn namelijk sterk gerelateerd aan de hoogte van de beursprijs.

Voorbeeld daadwerkelijke profielkosten

In onderstaande grafiek zijn de daadwerkelijke profielkosten weergegeven van drie projecten die wij gedurende langere tijd opvolgen. De data zijn vanaf maart 2022 een betrouwbare indicator voor een vol jaar aan profielkosten. In de eerdere maanden is er sprake van een kortere vaststellingsperiode omdat het platform van All in power in zijn huidige vorm pas in 2021 live is gegaan.

Een rekenvoorbeeld

Hoe dit er in de praktijk uitziet, laten wij zien in onderstaand zeer sterk vereenvoudigd rekenvoorbeeld. Producent A. levert hier energie aan afnemer B.

Producent A:     

  • produceert één uur per jaar energie op 1 juni tussen 14.00u en 15.00
  • produceert 1000 kWh in dit ene uur.

Afnemer B:        

  • neemt twee uur per jaar stroom af
  • 500 kWh op 1 juni tussen 14.00 en 15.00u
  • 500 kWh op 1 december tussen 14.00 en 15.00u

Alle energie wordt tussen beide partijen uitgewisseld, 500kWh moet door de tijd worden verplaatst omdat deze al op 1 juni wordt opgewekt maar pas op 1 december wordt verbruikt.

De beursprijzen zijn op 1 juni tussen 14.00 en 15.00u  0,15 €/kWh en op 1 december 0,23 €/kWh. De producent en de afnemer spreken af om de stroom uit te wisselen voor een bedrag van 0,25 €/kWh.


Uit dit rekenvoorbeeld blijkt dat de profielkosten in deze situatie € 40,00 bedragen. De beursopbrengsten waren immers €150 terwijl er €190 werd uitgegeven aan de beurs.

Verdelen we deze €40 over de het totaal van 1000 kWh dat is uitgewisseld, dan komen de profielkosten uit op € 0,04 per kWh.

Jouw energie verkopen tegen de laagste kosten?

Begin vandaag nog Plan je adviesgesprek