10 spelregels voor
Energieveiling november 2023

Met de volgende regels zorgen we voor een eerlijke en leuke veiling. Zo voorkomen we teleurstelling achteraf als iemand zijn afspraken niet nakomt.

De spelregels

 1. In deze veiling, geopend van 1 november 2023 en sluit 30 november 2023 *) om 15:00 uur. Er wordt één product geveild, namelijk een energiecontract met een looptijd van 1 jaar tegen een vaste prijs van 15,75 eurocent per kWh exclusief heffingen en belastingen, inclusief 1 cent veilingkosten.
  • Afnemers betalen geen aanvullende kosten buiten het vaste tarief. Uiteraard betaal je wel de reguliere heffingen en BTW.
  • Producenten ontvangen het all-in tariefhierop worden de volgende (on)kosten in mindering gebracht:
   1. Onkosten van zelflevering (profielkosten en onbalansbijdragen tegen kostprijs),
   2. De veilingkosten (1 cent per kWh),
   3. Platformkosten (0,35 cent per kWh).
 2. De veiling is exclusief opengesteld voor rechtspersonen met een KvK inschrijving.
 3. All in power mag, zonder opgave van redenen, inschrijvingen voor de veiling weigeren.
 4. Deelnemers mogen zich tot sluiting van de veiling uitschrijven. Daarna is de deelname onherroepelijk en de uitslag van de veiling bindend.
 5. Deelnemers die in de veiling een contract winnen worden uiterlijk per 1 april 2024 aangesloten.
 6. Deelnemers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de door hen ingevulde gegevens volledig, correct en naar waarheid zijn ingevuld. Eventuele wijzigingen in de gegevens moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na de sluitingsdatum, worden doorgegeven aan All in power.
 7. Bij je aanmelding vul je in hoeveel kWh je afneemt of produceert. Als je een contract hebt gewonnen en het daadwerkelijke volume wijkt wezenlijk af (+/- 20%) van de opgave dan mogen we een opzegboete in rekening brengen van 15% t.b.v. de tegenpartij plus veilingkosten t.b.v. All in power. Dit geldt ook voor het afzien van het gewonnen contract.
 8. All in power is gerechtigd om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. All in power stelt deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte van wijzigingen zodat ze kunnen besluiten om niet akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Deelnemers hebben 14 dagen na kennisgeving van de gewijzigde voorwaarden.
 9. Onverlet de uitkomst van de veiling zijn alle gebruikers gehouden aan de voorwaarden van All in power.
 10. Deelnemers die zich inschrijven voor de veiling bevestigen bij aanmelding bekend te zijn met deze spelregels.

*) Wegens succes is de sluitingsdatum van de veiling verlengd tot 14 december 2023 15:00 uur.