Tarieven

100% transparant en inzicht in kosten. Alle tarieven zijn exclusief btw, netbeheerkosten en energiebelastingen. Tarievenblad platform.

Ben je op zoek naar de tarieven voor consumenten? Klik dan hier of download hier ons tarievenblad 2023.

Totale controle over jouw kosten

All in power rekent voor haar platform en diensten eerlijke vaste tarieven. Zakelijke afnemers betalen € 72,- per jaar per aansluiting. Daarnaast betalen producenten een vaste prijs van € 0,0035 per kWh over teruggeleverde energie. Grotere producenten betalen dus meer dan kleinere producenten, omdat ze meer produceren en dus meer inkomsten door het platform genieten. De onbalansbijdrage wordt berekend op basis van onze kostprijs. Hierdoor heb je de garantie dat deze altijd in je voordeel is.

Producenten van duurzame energie kunnen hun groene stroom tot 50% meer verdienen door zelflevering. Je kan natuurlijk ook je afnemers een voordeel bieden door te leveren tegen meer aantrekkelijke tarieven. Denk bijvoorbeeld aan een werkgever die haar medewerkers een aantrekkelijk energiecontract kan aanbieden als deel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

De extra revenuen kunnen ook aangewend worden om te herinvesteren in het vergroten van de opwekkingscapaciteit. Denk aan een energiecoöperatie die extra vierkante meters zonnepanelen kan aanleggen. Zo dragen we samen direct bij aan het versnellen van de energietransitie.

Heb je behoefte aan gepersonaliseerd advies? En wil jij het meeste halen uit jouw duurzaam opgewekte stroom? Neem dan contact met ons op. Onze energiespecialisten helpen je graag verder!

Vrijblijvend adviesgesprek

Basis

Voor afnemers en kleine producenten

Producent standaard

Alle basisfuncties om professioneel energie te verkopen

Producent light

Voor producenten die alleen op de energiebeurs energie verhandelen

Maandelijkse kosten

Terugleveringskosten

Aanvullende energielevering

6 €/maand

0,0035 €/kWh

EPEX DAM + 0,025 €/kWh

6 €/maand

0,0035 €/kWh *

N.v.t.

6 €/maand

0,0035 €/kWh *

N.v.t.

Maandelijkse kosten

Basis

5,50 €/maand

Producent standaard

5,50 €/maand

Producent light

5,50 €/maand

Terugleveringskosten

Basis

0,0035 €/kWh

(eerste 5.000 kWh/jaar gratis)

Producent standaard

0,0035 €/kWh *

Producent light

0,0035 €/kWh *

Aanvullende energielevering

Basis

EPEX DAM + 0,025 €/kWh

Producent standaard

N.v.t.

Producent light

N.v.t.

* Producenten betalen een onbalansbijdrage t.b.v. de onbalanskosten van de All in power portfolio. Deze bijdrage is per 1 juli 2023 verlaagd van op €0,015 per kWh naar € 0,012 €/kWh. Vanaf 2024 hanteren we een onbalansbijdrage voor verschillende vormen van energie-uitwisseling. De bijdrage voor zelflevering is van € 0,012 per kWh naar €0,01 aangepast. De bijdrage voor teruglevering van zonnestroom is gelijk gebleven op € 0,012 per kWh. De onbalansbijdrage wordt periodiek herzien om uiteindelijk kostenneutraal te zijn, All in power verdient niet aan de onbalansbijdrage.