Wat is de prijsplafond van 2023?

In dit artikel beschrijven we zo goed mogelijk hoe het prijsplafond werkt. Deze blog wordt waar nodig bijgewerkt als er aanvullende informatie beschikbaar komt of als er wijzigingen volgen. Waar mogelijk plaatsen we één-op-één de teksten van Rijksoverheid en vullen we deze zo nodig aan met onze toelichting.  

Klik hier voor de website van Rijksoverheid met informatie over het Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit  

Voor wie is het prijsplafond? 

Het prijsplafond is een regeling van de overheid om (o.a.) huishoudens, kleine ondernemers en verenigingen te helpen met stijgende energiekosten.  

Zo staat op de website van Rijksoverheid voor wie het prijsplafond is:

Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Onder kleinverbruikers valt iedereen met een kleine energieaansluiting. Bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. Het prijsplafond geldt bijvoorbeeld niet voor een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract.

De regeling is bedoeld voor wie stroom of gas geleverd krijgt op een kleinverbruik aansluiting.

 • Voor stroom geldt een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 Ampère.
 • Voor gas geldt een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur. 
 • Voor warmte geldt een vermogen tot en met 100 kilowatt.  
 • Als je twijfelt of je een grootverbruik-aansluiting hebt kan je de volgende vraag stellen. Draag je de “transportkosten” zelf af aan de netbeheerder? Zo ja, dan heb je een grootverbruik aansluiting. Bij kleinverbruik aansluitingen betaal je de netbeheerkosten via de leverancier, in dit geval All in power. 
 • Zie de website ACM ConsuWijzer voor meer informatie over kleinverbruik aansluitingen. 

Verder moet je kunnen wonen of werken op het adres. Voor de volledigheid, je kan alleen gebruik maken van het plafond als je energie verbruikt. Als je zowel teruglevert als afneemt is de vraag of je per saldo een tekort of overschot hebt op jaarbasis. Maar met maandelijkse facturatie kan je in de winter alsnog aanspraak maken op het prijsplafond, zelfs als je op jaarbasis meer teruglevert dan verbruikt. 

Kom je niet in aanmerking voor het prijsplafond?  

Als je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden kan je misschien gebruik maken van de Tegemoetkoming Energiekosten, oftewel de TEK. De TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Meer informatie vind je op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek.

Voor huishoudens met een blokaansluiting (een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting) is er een aparte regeling. Wij hebben dit soort aansluitingen (zover wij weten) niet op het platform. De regeling voor blokaansluitingen is nog in ontwikkeling.

Energietoeslag voor minima 

Voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum is er ook in 2023 weer een energietoeslag van ongeveer € 1.300. Je komt in aanmerking als je een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Je krijgt dan automatisch de energietoeslag van je gemeente. Als je niet één van deze uitkeringen ontvangt maar wel minder dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand verdient, moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente. In sommige gemeenten zijn er aanvullende regelingen beschikbaar.

Werking in het algemeen 

De regeling is voor elke leverancier hetzelfde. Je betaalt niet meer dan de plafondprijs tot een maximaal jaarverbruik. Rijksoverheid beschrijft het als volgt:

Maximumtarief voor energie tot een bepaald gebruik

Tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven zijn (inclusief belastingen): 

 • € 0,40 per kWh elektriciteit 
 • € 1,45 per m3 gas 
 • € 47,38 per GJ stadswarmte 

Het belangrijkste is dat de plafondtarieven nog best hoog zijn. Dus energiebesparing blijft een geweldige manier om je energiekosten omlaag te brengen, dit is ook het doel van de overheid.  

Maximaal verbruik

Als je minder verbruikt dan het maximale volume betaal je dus nooit meer dan de maximale tarieven. Hoe All in power het prijsplafond verwerkt in het termijnbedrag en hoe we de maandelijkse en jaarlijkse afrekening doen beschrijven we verderop. 

De verdeling van het maximale verbruik wordt vastgesteld per afrekenperiode van minimaal een maand. Wij rekenen maandelijks af en zullen de algemene werking aan de hand van deze afrekenmethode verder toelichten. 

Het maximale verbruik van 2.900 kWh en 1.200 m³ gas zijn gekozen zodat het verbruik van de meeste huishoudens volledig of grotendeels onder het prijsplafond valt. Er is hierbij ook rekening gehouden met all-electric en hybride verwarmde woningen. Dit is de toelichting die de minister over de volumegrenzen heeft gegeven aan de tweede kamer:  

Op basis van CBS-data is het gemiddelde gasverbruik van twee of meer bewoners in nieuwe, middelgrote rijwoning ingeschat op zo’n 1.120 m3 gas en 3.290 kWh per jaar. Dit komt dus uit onder de volumegrens voor het plafond voor gasverbruik en ligt voor elektriciteitsgebruik zo’n 10% hierboven. 

Met andere woorden, volgens de overheid is het prijsplafond voor de meeste huishoudens voldoende.

Voor stroom

Als je zonnepanelen hebt, geldt het prijsplafond na salderen.  

Het maximale tarief voor stroom dat door de overheid gekozen is inclusief overheidsheffingen is als volgt terug te rekenen naar een prijs exclusief heffingen.

Incl. 21% btw Excl. 21% btw 
Maximaal leveringstarief stroom binnen prijsplafond incl. overheidsheffingen0,400000,33058
Waarvan energiebelasting– 0,15245– 0,12599
Maximaal leveringstarief stroom binnen prijsplafond excl. overheidsheffingen= 0,24755= 0,20459

Voor gas

Het maximale tarief voor gas dat door de overheid gekozen is inclusief overheidsheffingen is als volgt terug te rekenen naar een prijs exclusief heffingen. 

Incl. 21% btw Excl. 21% btw 
Maximaal leveringstarief gas binnen prijsplafond incl. overheidsheffingen1,450001,19835
Waarvan energiebelasting0,59266– 0,48980
Maximaal leveringstarief gas binnen prijsplafond excl. overheidsheffingen= 0,85734= 0,70855

Verbruik boven maximaal verbruik of tarief onder maximaal tarief

Als je in aanmerking komt voor het prijsplafond kan het zo zijn dat je of meer verbruikt dan het maximale verbruik of dat jouw tarief onder het maximale tarief blijft of beide. De beschrijving van Rijksoverheid over deze situaties is als volgt: 

Wie meer energie verbruikt, betaalt daarvoor het tarief uit het energiecontract. Is het tarief in het contract lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan geldt voor het totale verbruik het tarief uit het contract. Niemand is dus duurder uit. Het prijsplafond geldt zowel voor variabele als vaste contracten. 

Rijksoverheid noemt helaas dynamische contracten niet apart. Natuurlijk vallen ook dynamische contracten onder het prijsplafond. 

Hoe All in power met het prijsplafond omgaat

Bij All in power staat transparantie voorop. In dit deel van deze blog leggen we uit hoe onze facturatie werkt en hoe het prijsplafond daarmee samenhangt. Voor hoe de prijsplafond-regeling werkt maakt het wel uit of je een dynamisch, vast, variabel of een combinatie van deze typen contracten hebt.   

Hoe wij de facturatie normaal doen

We facturen altijd rond de 14e van de maand. Het voorblad van je factuur bestaat uit drie regels:

 1. Het termijnbedrag, het voorschot voor de volgende maand.
 2. De werkelijke verbruikskosten van afgelopen maand.
 3. Verrekening van het reeds betaalde voorschot voor afgelopen maand.

We proberen het voorschot zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de verwachte energierekening in de volgende maand. We bepalen het bedrag op basis van je jaarverbruik en de (verwachte) tarieven voor de volgende maand. Na afloop van de maand verrekenen we het voorschot op basis van het gemeten verbruik en de vastgestelde (beurs)prijzen. Op deze manier betaal je elke maand precies wat je verbruikt hebt en heb je zo min mogelijk verrassingen.  

De maandafrekening is een voorlopige afrekening, aan het einde van het kalenderjaar maken we de jaarafrekening op en handelen we eventuele wijzigingen en losse eindjes af.  

Wat we in 2023 anders doen

Om te voldoen aan de eisen van het prijsplafond, wordt de maandelijkse afrekening een kleine voorlopige jaarafrekening. In maanden dat je afneemt betaal je het leveringstarief. Heb je zonnepanelen en leveren die, bijvoorbeeld in de zomermaanden, meer op dan je verbruikt, dan ontvang je in maanden waarn je teruglevert het terugleveringstarief. 

De jaarafrekening stellen we ook op een iets andere manier op. In plaats van een definitieve afrekening over het hele jaar in één keer voeren we de maandafrekeningen opnieuw en nu definitief uit. We doen dit omdat voor alle (of bijna alle) gebruikers voordeliger is. 

Als je (achteraf) liever de normale manier wil toepassen kan je hiervoor een verzoek doen, dan stellen we de jaarafrekening nogmaals vast volgens de standaardmethode. We vragen je om dit verzoek te doen binnen 6 weken nadat je de jaarafrekening hebt ontvangen. 

Maandelijkse facturatie met prijsplafond

De maandelijkse afrekening gaat iets meer lijken op een kleine jaarafrekening, zo zorgen we dat je het maximale voordeel haalt uit het prijsplafond terwijl we voldoen aan de eisen. 

Het termijnbedrag aankomende maand 

Het voorschot voor de volgende maand wordt verlaagd als we zien dat jouw energiekosten boven het prijsplafond uitkomen. We vragen maandelijks een prijsplafondvoorschot aan bij de overheid. De overheid heeft bepaald dat dit voor 1/12e van je verwachte verbruik moeten doen. 

Afrekening van afgelopen maand 

 • We berekenen per maand jouw (gesaldeerde) gemiddelde (terug)leveringstarief, 
 • Hierbij bepalen we jouw variabele platformkosten en opslagen die erbij komen of er afgaan.
 • Vervolgens bepalen we jouw gemiddelde leveringstarief (in de maanden dat je meer afneemt dan teruglevert).
 • Op basis van jouw gemiddelde leveringstarief bepalen we jouw prijsplafondsubsidie en -volume. 
 • Tarief. We berekenen jouw (gesaldeerde) gemiddelde inkoopprijs en passen hier het prijsplafond op toe. Hoe we de prijs precies vaststellen is afhankelijk van jouw situatie. Verderop zetten we alle situaties op een rijtje. 
 • Volume. Per periode maximeren we de prijsplafond-subsidie volgens de gestandaardiseerde verbruiksprofielen. Als je meer verbruikt dan het maximaal prijsplafond-verbruik van de periode krijg je over dit deel geen subsidie.  

In de tabel hieronder staat de verdeling van het volume per gehele maand voor stroom en gas. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/documenten/publicaties/2022/12/23/extra-uitleg-verdeling-maximaal-gebruik-voor-en-na-energierekening  

Verrekening termijnbedrag afgelopen maand

En, zoals altijd, verrekenen we het voorschot voor afgelopen maand inclusief het voorschot aan prijsplafond-subsidie dat je al ontvangen hebt.

De jaarafrekening van 2023

Na de maandelijkse afrekening voeren we een afrekening uit om de balans over het gehele jaar op te maken en de afrekening definitief vast te stellen. Zoals eerder in deze blog besproken, gaan we de jaarafrekening iets anders doen. We gaan alle maandafrekeningen opnieuw uitvoeren zoals besproken in de sectie “Afrekening van afgelopen maand”.  

De vaste kosten zijn niet verbruiksafhankelijk. Deze kosten komen net als afgelopen jaren op de jaarafrekening. Dit zijn de netbeheerkosten, de tegemoetkoming energiebelasting en de All in power vaste platformkosten (vaste leveringskosten).  

Het verbruiksafhankelijke deel dat verder onveranderd blijft is de energiebelasting. Als je teruglevert betaal je alleen energiebelastingen over je gesaldeerd jaarverbruik. Het gesaldeerde verbruik is je netto verbruik oftewel je verbruik verminderd met je teruglevering.  

Toelichting op specifieke prijsplafond situaties

Er zijn een aantal situaties die we graag specifiek willen toelichten.

Hoe werkt het prijsplafond bij overstappen van of naar All in power?

Je kan gewoon tussentijds overstappen naar een andere leverancier. De verdeling van het prijsplafond volume wordt gedaan op basis van gestandaardiseerde verbruiksprofielen die behoorlijk goed aansluiten bij het verbruik van een gemiddeld huishouden. Omdat alle leveranciers dezelfde methode moeten gebruiken kan er geen misbruik worden gemaakt van de prijsplafondregeling.

Hoe werkt het prijsplafond met dynamische prijzen?

Het prijsplafond wordt toegepast op jouw gemiddelde leveringstarief (exclusief overheidsheffingen) per maand. We mogen het prijsplafond niet per uur toepassen. In de maanden waarin je meer afneemt dan teruglevert wordt jouw dynamische leveringstarief als volgt bepaald:

 1. De beursprijzen (per uur voor stroom, per maand voor gas)
 2. Wanneer jij energie verbruikt en teruglevert 
 3. De inkoopvergoeding 

Als je in een maand meer teruglevert dan afneemt krijg je geen prijsplafondsubsidie. 

Voorbeeld stroom: Het prijsplafondtarief exclusief btw is 0,20459 € per kWh en onze inkoopvergoeding voor stroom is 0,025 € per kWh. Als de inkoopprijs van de beurs boven de 0,17959 € per kWh exclusief btw uitkomt, brengen we het verschil in mindering als subsidie. 

Voorbeeld gas: Het prijsplafondtarief exclusief btw is 0,70855 € per m³ en onze inkoopvergoeding voor gas is 0,075 € per kWh. Als de inkoopprijs van de beurs boven de 0,63355 € per m³ exclusief btw uitkomt, brengen we het verschil in mindering als subsidie. Bij stroom en gas houden we rekening met het maximale volume per (deel van de) maand. 

Als je je verbruik kunt verplaatsen naar goedkope uren raden we je aan om dat zeker te doen. Ten eerste omdat je daarmee een prijsvoordeel kan bereiken, ten tweede omdat je daarmee zorgt dat duurzame energie beter benut wordt en ten derde verlaag je zo de subsidiekosten van de overheid. Je helpt het klimaat en de overheid door voordelige stroom te gebruiken. En met het geld dat jij en de overheid besparen kunnen weer andere dingen gedaan worden, dit kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in meer duurzame energieproductie of energiebesparing zoals isolatie. 

Voor gas werkt het precies hetzelfde. Alleen kan je jouw verbruik niet verplaatsen naar goedkope uren. 

Hoe werkt het prijsplafond met vaste prijzen?

Als je tegen vaste prijzen energie geleverd krijgt, komen er geen inkoopkosten meer bij. Als jouw vaste tarief boven het prijsplafondtarief van 0,20459 € per kWh exclusief btw ligt krijg je het verschil automatisch vergoed als subsidie. Hierbij houden we rekening met het maximale volume per (deel van de) maand.

Hoe werkt het prijsplafond met een combinatie van vaste en dynamische prijzen?

Jouw leveringstarief is een combinatie van een vaste en dynamische prijs. Per afrekenperiode bepalen we jouw gewogen gemiddelde leveringstarief. Als dit tarief boven het prijsplafondtarief van 0,20459 € per kWh exclusief btw ligt krijg je het verschil automatisch vergoed als subsidie. Hierbij houden we rekening met het maximale volume per (deel van de) maand.

Hoe werkt het prijsplafond als je saldeert met zonnepanelen?

Als je zonnestroom produceert neem je in sommige maanden af en in andere maanden lever je terug. In de winter neem je (meestal) netto af. Je betaalt dan het leveringstarief inclusief inkoopvergoeding of de vaste prijs die je had afgesproken. In de zomer ben je (soms) netto producent en ontvang je de terugleververgoeding minus de platformkosten en onbalanskosten.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag! Neem dan contact op met onze klantenservice.

Disclaimer: We hebben deze blog met zorg samengesteld met de door de overheid beschikbaar gestelde informatie. We houden er rekening mee dat de overheid nog met aanvullingen, aanpassingen of zelfs wijzigingen komt. Als dit gebeurt proberen we dit zo goed en zo snel mogelijk te verwerken in deze blog. In geen geval kunnen er rechten worden ontleend aan deze toelichting. Als je uitsluitsel wil voor jouw situatie, neem dan contact op voor jouw vraag met de klantenservice.

All in power

Categorieën:

FinancieelZonne-energie

Meest bekeken

Stroometiketten

Lees meer

Wat is zelflevering?

De revolutie van zelflevering! Welkom bij de revolutie van zelflevering – de krachtige trend waar individuen hun eigen elektriciteit verkopen, weg van traditionele energiebedrijven. Dit is meer dan ...
Lees meer
zelflevering

Meest gestelde vragen Webinar All in power 23 november 2023

Bekijk hier alle vragen rondom de All in power Energieveiling.
Lees meer

Meer informatie?

Wil je starten als opwekker, wek je al groene energie op of wil je energie afnemen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze specialisten voorzien je graag van een persoonlijk en passend aanbod.