Privacybeleid

Privacybeleid

All in power is een energieleverancier. Wij behandelen uw gegevens te allen tijde zorgvuldig en beschermen uw privacy zo goed mogelijk.

Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk om adequaat op te treden bij (vermoeden van) een datalek of potentiële kwetsbaarheid. We waarderen het zeer als u ons helpt bij het verbeteren van onze diensten en systemen. Als u een kwetsbaarheid in onze systemen heeft gevonden of een vermoeden heeft dat er een kwetsbaarheid is, willen we dat u ons hierover zo snel mogelijk informeert via de klantenservice.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Bij een aanvraag, het aangaan of wijzigen van een leveringsovereenkomst vragen wij u om persoonlijke gegevens. Deze gegevens leggen we vast en gebruiken we om de overeenkomst uit te voeren. Deze gegevens levert u zelf aan. Andere gegevens verkrijgen we doordat u onze website of app gebruikt. We krijgen ook gegevens door van de netbeheerder.

Wilt u weten welke persoonlijke gegevens we van u bewaren?

Stuur ons dan schriftelijk of per e-mail een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (maak hierop uw BSN-nummer en foto onherkenbaar). We sturen u dan een overzicht van de persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. U betaalt ons hiervoor kosten. U betaalt maximaal het bedrag dat staat in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming persoonsgegevens.

Wilt u dat we deze persoonlijke gegevens veranderen?

Meld ons dan schriftelijk of per e-mail waarom u dat wilt. We lichten dan schriftelijk of digitaal onze beslissing toe.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens?

  • Om onze overeenkomst uit te voeren, uw aanvraag te beoordelen, accepteren en registreren.
  • Om u rekeningen te sturen voor het gebruik van onze diensten.
  • Om uw betaalgedrag te onderzoeken.
  • Om te onderzoeken hoe onze diensten gebruikt worden.
  • Om u, met uw toestemming, commerciële informatie te sturen over andere diensten van ons en onze partners.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de taak uit te voeren waarvoor we deze gegevens verzameld hebben. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.