Veelgestelde vragen

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Neem dan contact met ons op, en we helpen je graag verder.

Neem contact op

Energie leveren of afnemen

Zelflevering is het opwekken van je eigen elektriciteit en het gebruiken ervan op je eigen locatie of te leveren aan anderen. Dit in plaats van het kopen van elektriciteit van een energiebedrijf. Zelflevering is over het algemeen gebaseerd op stroom opgewekt door zonnepanelen of windturbines. De door All in power mogelijk gemaakte zelflevering is altijd 100% groen. Lees verder voor het artikel over zelflevering.

Ons verdienmodel maakt gebruik van het unieke renewables hedging concept. Renewables hedging is een manier om risico’s te verminderen bij de productie en verkoop van duurzame energie. Wanneer er zonnepanelen of windturbines worden gekocht, zijn de meeste kosten al vooraf betaald. Maar de energie die ze produceren heeft wel een waarde die kan variëren in de toekomst.

Met renewables hedging kan een afnemer van deze energie een contract afsluiten voor een gegarandeerde hoeveelheid energie tegen een vaste prijs gedurende een bepaalde periode. Hierdoor wordt het risico van schommelende energieprijzen verminderd. Lees verder voor het artikel over renewables hedging.

Bij duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, is het moeilijker om de productie nauwkeurig te voorspellen omdat het afhankelijk is van weersomstandigheden. Als de voorspelde productie niet overeenkomt met de werkelijke productie, kan er een onbalans ontstaan. 

In dat geval moet de netbeheerder maatregelen nemen om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen, bijvoorbeeld door het inzetten van conventionele energiecentrales. De kosten van deze maatregelen worden gedekt door de onbalans bijdrage die de elektriciteitsleveranciers betalen. De onbalans bijdrage is dus een financiële compensatie voor de onbalans tussen de voorspelde en daadwerkelijke energieproductie bij duurzame energieopwekking. Het doel is om een stabiel elektriciteitsnet te behouden, ook tijdens schommelingen in de energieproductie. Lees verder voor het artikel over onbalans bijdrage.

Met bodemprijsbescherming helpen wij je voorkomen dat je hoge kosten ervaart als gevolg van negatieve prijzen. Lees verder voor het artikel over bodemprijsbescherming.

PPA staat voor Power Purchase Agreement, ook wel (terug)leveringsovereenkomst in het Nederlands. Lees verder voor het artikel over PPA.

GVO staat voor Garantie van Oorsprong. Het is een digitaal certificaat waarmee bewezen wordt dat stroom op een groene (dus duurzame) manier is opgewekt. Het toont dus de afkomst van de geproduceerde energie aan. Het biedt informatie over zaken als onder andere de bron van de energie (zon, wind of biomassa), de productiedatum, informatie over de productie-installatie (denk aan locatie, type, capaciteit, e.d.), en datum en land van afgifte. Lees verder voor het artikel over GVO.

Als het aanbod groter is dan de vraag, kan het voorkomen dat er een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat. Bij negatieve prijzen kost het terugleveren van duurzame energie geld. Met de All in power bodemprijsbescherming van ons platform helpen we je om te bepalen wanneer je je opgewekte energie beter kan opslaan of gebruiken in plaats van verkopen. Lees verder voor het artikel over negatieve prijzen.

In Nederland moet elke energieleverancier een flexibel modelcontract aanbieden dat maandelijks opzegbaar is en een variabel tarief heeft voor stroom en gas. Het voordeel is dat het kosteloos opzegbaar is, altijd een actueel tarief heeft en eenvoudig te vergelijken is met andere energieleveranciers. Het nadeel is dat de tarieven vrijwel altijd hoger zijn dan bij een contract met een langere looptijd.

Kies voor een tijdelijk energiecontract als je bijvoorbeeld tijdelijk een pand huurt en niet weet hoe lang je daar blijft. Voor een voorbeeld modelcontract klik je hier. Wil je energie afnemen van ons, klik dan hier om je vrijblijvend aan te melden. Lees verder voor het artikel over modelcontract.

De aansluiting waarmee je energie geleverd krijgt, is van de netbeheerder. Om deze te gebruiken is een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met de deze netbeheerder nodig. Deze overeenkomst komt tot stand als All in power jouw leverancier wordt en er nog geen ATO was overeengekomen. In de meeste gevallen heb je dus al een ATO met de netbeheerder. Lees verder voor het artikel over ATO.

Profielkosten zijn de kosten voor het gebruik van de energiebeurs. Bij de energiebeurs kunnen deze profielkosten verwijzen naar kosten die in rekening worden gebracht voor het aanmaken en onderhouden van een handelsprofiel op de beurs. Een handelsprofiel stelt de producenten in staat om deel te nemen aan de handel in energieproducten, zoals bijvoorbeeld zonne- of windenergie. Lees verder voor het artikel over profielkosten bij een beurs.

Je betaalt iedere maand je energiekosten vooruit, na afloop van de maand verrekenen we je voorschot direct met de werkelijke kosten van de door jou uitgewisselde energie, netbeheerkosten en platformkosten op basis van de door ons uitgelezen meterstanden. Op de jaarafrekening zetten we al jouw energiekosten nog eens op een rijtje en rekenen we eventuele verschillen af.

De energiebelastingen worden op de maandelijkse factuur met een voorschot in rekening gebracht op basis van jouw verwachte afname en teruglevering. Aan het einde van het kalenderjaar maken we de balans op. Dan berekenen we de echte energiebelasting aan je door en verrekenen we eventuele andere verschillen. Lees verder voor een complete uitleg.

Na de sluiting van een veiling worden inschrijvingen op basis van de kleinste afstand tussen producent en afnemer gematcht. Zo wordt er gematcht tot óf de aangeboden of de gevraagde energie op is. Lees verder voor het artikel over hoe biedingen gekoppeld worden.

Op is ook echt op. Bij All in power kunnen producenten niet meer energie verkopen dan ze produceren, zo garanderen we dat alle energie zo groen mogelijk is.

Alle stroom wordt transparant en aantoonbaar tussen producent en afnemer geleverd. Het “follow the money” concept kan worden toegepast, je kan met je factuur controleren dat je energie met elkaar uitwisselt en dat iedere cent rechtstreeks van afnemer naar producent gaat. Lees verder voor het artikel over hoe groen de energie is.

Als je zelf (deels) verbruikt is het mogelijk om tussen je eigen aansluitingen energie door te leveren. Je geeft dit aan bij je aanmelding en ons salesteam neemt contact met je op om je hierin te begeleiden.

Je kan vrijblijvend biedingsvoorkeuren invoeren tot de sluitingsdatum van de veiling. Na de sluitingsdatum zijn je biedingen definitief en gebruiken we deze om de biedingen van producenten en afnemers met elkaar te matchen. Als je bod geaccepteerd is krijg je via ons platform instructies om over te stappen. De geveilde energie wordt dan vanaf de afgesproken datum van jou afgenomen.

Deelname aan de veiling is gratis. Wanneer er via de veiling een overeenkomst tot stand komt betaal je over dit volume € 0,005 /kWh aan veilingkosten voor onze diensten. Afnemers betalen geen veilingkosten.

Energie wordt veelal aangeboden door wat wij noemen “de energiereuzen”. Zij nemen hiervoor een riante marge die veelal opgaat aan dure marketing, mooie kantoorpanden en “oude” bedrijfsvoering. De reden dat All in power via deze veiling iedereen kan laten winnen is simpel, de kosten worden drastisch verlaagd door op ons platform vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen. De afnemer betaalt minder, de producent verdient meer en verder verduurzamen loont! Win-win-win, noemen wij dat!

De koppeling tussen de producent en de afnemer is 1 op 1. Op de factuur laten wij de afnemer weten bij wie hij/zij zijn stroom afneemt en waar de euro’s naartoe gaan. Na aftrek van transparante kosten, gaan de inkomsten 1 op 1 naar de producent, gegarandeerd! Door lokaal zaken te doen blijven de euro’s in de regio.

In deze veiling worden leveringsovereenkomsten aangeboden met een looptijd van 1 jaar tegen een vaste prijs.

 • Alle aangeboden energie wordt geproduceerd door Nederlandse zonneparken en windparken.
 • Levering onder door ACM goedgekeurde voorwaarden.
 • Je sluit een rechtstreekse overeenkomst met één van de dichtstbijzijnde producenten van groene stroom.
 • Zowel ondernemers met kleinverbruik en grootverbruik aansluitingen kunnen gebruik maken van de veiling.
 • Levering start binnen 4 maanden na sluiten veiling.
 • Je kan ook (een deel van) jouw eigen energie uitwisselen tussen aansluitingen (zelflevering).

Na de sluiting van de aanmeldperiode ontvang je de uitslag binnen 1 week. Als er te veel biedingen zijn, worden de afnemers het dichts bij producenten geselecteerd en vallen de verst gelegen afnemers af. Vice versa gebeurt hetzelfde als er meer producenten dan afnemers zijn.

Als je geselecteerd bent nemen wij contact met je op om de overstap te regelen:

 • Directe overeenkomst
  Je gaat een direct contract aan met de producent van uw groene stroom.
 • Reguliere stroomnet
  Er hoeft niet gegraven te worden, de stroom wordt geleverd via het reguliere elektriciteitsnetwerk.
 • Extra duurzaam
  De vergoeding voor geleverde energie wordt volledige aan de producent betaald.
 • Levering onder vergunning
  All in power is een volwaardige energieleverancier onder ACM toezicht.
 • Full service
  Wij verzorgen de overstap, facturatie en klantenservice.
 • Transparante facturatie
  De geleverde energie wordt maandelijks afgerekend.

Deze veiling garandeert je dat het aantal kWh dat een afnemer verbruikt wordt opgewekt bij de producent waarmee je wordt gematcht. Er is nooit een 100% match tussen het moment waarop energie wordt opgewekt en het moment dat deze wordt verbruikt. All in power gebruikt de energiebeurs als “batterij”.

Op het moment dat je meer opwekt dan jouw afnemer(s) nodig heeft (hebben), verkopen wij je energie op de beurs, om deze later weer in te kopen op momenten dat je productie lager ligt dan het gebruik van jouw afnemers. Je afnemers zijn dus op elk moment verzekerd van de energie die ze nodig hebben!

Via All in power verhandelen wij jouw energie ideaal op de energiebeurs. Wat wij met je afspreken, leggen we vast in een zogenaamde PPA of terugleverovereenkomst. Onze PPA is perfect afgestemd om het verdienmodel van duurzame energie te optimaliseren en sluit aan bij de verschillende subsidies. 

De kosten en baten zetten wij hieronder even op een rijtje:

 • Wij verhandelen jouw energie optimaal op de energiebeurs; Jij ontvangt de volledige inkomsten.
 • Wij beheren jouw GVO’s. Deze kan je binnen het platform gebruiken, of we boeken de GVO’s over naar een account van jouw keuze.
 • Je betaalt een gegarandeerd voordelige onbalansbijdrage.
 • Als je direct energie verkoopt, komt er een vaste energieprijs overeenkomst tot stand tussen de producent en All in power, en eenzelfde contract tussen All in power en de afnemer.
 • All-in power verdient alleen aan de voordelige platformkosten.
 • Maandelijkse facturatie met een creditfactuur.
 • Vrij opzegbare overeenkomst.

Met deze PPA heb je een sluitende business case, omdat je het correctiebedrag van de SDE+ regeling volgt en overtreft.

Volledige beursinkomsten

Jouw energie verkopen wij op de energiebeurs. Je ontvangt de volledige opbrengst direct via een creditfactuur. En omdat het correctiebedrag uitgaat van een zuidelijke zon-opstelling kan je met andere opstellingen je inkomsten gemakkelijk verder vergroten.

Bodemprijsbescherming

Is de beursprijs negatief? Dan kan het zo zijn dat de kosten voor teruglevering hoger zijn dan je subsidie. In dit geval schakelen wij je installatie af voor een gemiddeld 5% hogere omzet.

Kosten van de PPA

De kosten zijn transparant en vooraf bekend:

 • Vaste platformkosten á € 60 per jaar per aansluiting
 • Variable platformkosten € 3 per MWh invoeding
 • Onbalansbijdrage tegen kostprijs momenteel op € 2,5 per MWh invoeding

Samenvatting

Het contract met All in power biedt naast de mogelijkheid direct aan afnemers te verkopen, ook een PPA ten behoeve van beurslevering. De All in power PPA is een teruglevercontract die perfect aansluit bij de subsidie van jouw project:

 1. Je ontvangt één op één de beursprijs die voor je subsidie relevant is,
 2. Onze bodemprijsbescherming beschermt je tegen negatieve prijsvorming, en
 3. Je onbalanskosten zijn gegarandeerd voordeliger dan voor je subsidie relevant is.

Nee, de SDE/SCE-subsidie wordt elk jaar vastgesteld naar aanleiding van een aantal door RVO vastgestelde normbedragen. Hieruit volgt het correctiebedrag. De hoogte van het correctiebedrag in je SDE/SCE vergunning, bepaald vervolgens óf en hoeveel recht je hebt op subsidie. Het feit dat je via de energieveiling een mooie prijs hebt ontvangen voor de door jou opgewekte energie heeft hierop geen invloed. Zo helpen wij je om je business case te versterken.

Energieveiling

Na de sluiting van een veiling worden inschrijvingen op basis van de kleinste afstand tussen producent en afnemer gematcht. Zo wordt er gematcht tot óf de aangeboden of de gevraagde energie op is.

Op is ook echt op. Bij All in power kunnen producenten niet meer energie verkopen dan ze produceren, zo garanderen we dat alle energie zo groen mogelijk is.

Alle stroom wordt transparant en aantoonbaar tussen producent en afnemer geleverd. Het “follow the money” concept kan worden toegepast, je kan met je factuur controleren dat je energie met elkaar uitwisselt en dat iedere cent rechtstreeks van afnemer naar producent gaat.

Als je zelf (deels) verbruikt is het mogelijk om tussen je eigen aansluitingen energie door te leveren. Je geeft dit aan bij je aanmelding en ons salesteam neemt contact met je op om je hierin te begeleiden.

Je kan vrijblijvend biedingsvoorkeuren invoeren tot de sluitingsdatum van de veiling. Na de sluitingsdatum zijn je biedingen definitief en gebruiken we deze om de biedingen van producenten en afnemers met elkaar te matchen. Als je bod geaccepteerd is krijg je via ons platform instructies om over te stappen. De geveilde energie wordt dan vanaf de afgesproken datum van jou afgenomen.

Deelname aan de veiling is gratis. Wanneer er via de veiling een overeenkomst tot stand komt betaal je over dit volume 0,005 €/kWh aan veilingkosten voor onze diensten. Afnemers betalen geen veilingkosten.

Energie wordt veelal aangeboden door wat wij noemen “de energiereuzen”. Zij nemen hiervoor een riante marge die veelal opgaat aan dure marketing, mooie kantoorpanden en “oude” bedrijfsvoering. De reden dat All in power via deze veiling iedereen kan laten winnen is simpel, de kosten worden drastisch verlaagd door op ons platform vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen. De afnemer betaalt minder, de producent verdient meer en verder verduurzamen loont! Win-win-win, noemen wij dat!

Meer informatie?

Wil je starten als opwekker, wek je al groene energie op of wil je energie afnemen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze specialisten voorzien je graag van een persoonlijk en passend aanbod.